Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia zapisany dwucyfrowo + pierwsza mała litera imienia matki zapisana małą literą np. 8406p

×

Dział współpracy z zagranicą

Społeczna Akademia Nauk prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową w oparciu o umowy bilateralne z innymi uczelniami, program LLP-Erasmus (od roku 2014/15 – Erasmus+) oraz inne programy unijne.

Celem współpracy jest wspieranie działań mających na celu: tworzenie jak najszerszej oferty kształcenia w wymiarze międzynarodowym, podnoszenie jakości kształcenia, rozwijanie mobilności pracowników i studentów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczeń zawodowych o zasięgu międzynarodowym. SAN uczestniczy w programach wymian studentów i kadry dydaktycznej, rozbudowuje współpracę z ośrodkami zagranicznymi i pozyskuje kolejne uczelnie partnerskie. Do programów nauczania wprowadzane są aspekty międzynarodowe. Uczelnia organizuje liczne konferencje o zasięgu międzynarodowym m.in.: Zarządzanie Międzykulturowe; Bezpieczeństwo Narodowe; Technologie internetowe w zarządzaniu i biznesie; wspiera inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu integracji międzynarodowej, prowadzi praktyki zagraniczne realizuje program UE wymian studenckich - LLP/Erasmus.

SAN współpracuje ściśle z amerykańską uczelnią Clark University, a także z innymi uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile) i z Azji (Filipiny).

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!