Społeczna Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » numer indeksu
Hasło » dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia + pierwsza mała litera imienia matki np: 8406p×

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk zacieśnia współpracę z instytucjami partnerskimi

Pogłębienie współpracy i szerszy niż dotychczas udział studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w projektach realizowanych razem z partnerskimi instytucjami uwzględnia plan aktywności w nowym roku akademickim. Korzyść dla studentów? Bogata oferta udziału w projektach naukowych, badaniach, konferencjach, wizytach studyjnych i stażach.

Przygotowania do nowego roku akademickiego na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi wkroczyły w ostateczną fazę. Do przygotowanych programów i planów kształcenia w 28 roku istnienia Uczelni opracowano plan systematycznej współpracy z zakładami karnymi, jednostkami wojskowymi, komendami policji, państwowej straży pożarnej, instytucjami administracji publicznej i samorządowej realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Współpraca oparta o ponad dwieście porozumień zawartych przez Biuro ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN daje rękojmię szerokiego uspołecznienia i upraktycznienia edukacji, a także umożliwia studentom odbywanie staży i praktyk w jednostkach partnerskich, organizację wizyt studyjnych, przygotowywanie wydarzeń, współporganizację projektów, w tym konferencji naukowych i seminariów.

W realizacji przedsięwzięć uwzględniono znaczący udział studentów z Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego oraz współdziałającego w obszarze zapobiegania zagrożeniom Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (działającego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna).

Szczegółowy plan realizacji działań wspólnych kadry i studentów Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego SAN z otoczeniem społeczno-gospodarczym w dniu 28 września 2022 roku zaakceptowali Mirosław Olszewski – dyrektor Biura ds współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN oraz Sławomir Szymański – opiekun kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Społecznej Akademii Nauk.


Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk zacieśnia współpracę z instytucjami partnerskimi

           

Biuletyn Informacji Publicznej

Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!